Inicjatywy programu
lokali OSK

Program najmu lokali Otwarta Strefa Kultury odbył się w dwóch edycjach (2016 i 2018) w ramach , których do wynajęcia na działalność kulturalna i społeczną przeznaczone zostały pustostany należące do miasta  znajdujące się przede wszystkim na dolnym łazarzu. W zależności od ich stanu lokale wynajmowane w ramach programu zwolnione są z czynszu na 3-5 lat a najemcy pokrywają koszty remontu i mediów. W lokalach musi być prowadzona działalność kulturalna lub społeczna dostępna dla mieszkańców Poznania. Najemcy lokali wybrani zostali w drodze konkursu.

W Inkubatorze Kultury Pireus odbywały się konsultacje dla uczestników konkursu oraz  wsparcie merytoryczne dla osób zakładających działalność w ramach programu. W ramach edycji 2018 uczestnicy programu objęci są wsparciem projektu Akcja Inkubacja , w ramach którego biorą udział w cyklu warsztatów i doradztwa indywidualnego. Wsparcie to ma wielopłaszczyznowy wymiar: od etapu przekuwania pomysłu w projekt, poprzez pozyskiwanie środków, budowanie strategii rozwoju i promocji, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi aż po monitorowanie i ewaluację działań. W kwestiach formalnych dotyczących podpisywanych umów najemców wspiera Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta. Dzięki temu program najmu lokali OSK to nie tylko możliwość preferencyjnego najmu lokalu ale również wielopłaszczyznowe wsparcie od momentu planowania projektu poprzez podpisanie umowy najmu oraz etap prowadzenia działalności. Część z inicjatyw takie jak Galeria Raczej czy Pracownia Łazarska działa na Łazarzu już od lat i ich doświadczenia przyczyniły się również do powstania programu, z kolei lokal dla galerii Pix.house był projektem pilotażowym powstałym dzięki zaangażowaniu jego inicjatorów.

Program powstał we współpracy  inicjatywy Otwarta Strefa Kultury – Łazarz z  Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,  Radą Osiedla Św. Łazarz oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Bakcyl

Łukaszewicza 34/38, Poznań
Facebook

Hello Caligraphy

Głogowska 105, Poznań
hello@malgosiamalecka.com
Facebook

Lazarus

Małeckiego 31/32, Poznań
Facebook

Galeria Luka

Łukaszewicza 2, Poznań
Tel. 794 521 170
Facebook

Patyna Projekt

Śniadeckich 4, Poznań
Facebook

Po-Dzielnia

Głogowska 27, Poznań
Facebook

pix.house

Głogowska 35, Poznań
Tel. 607 290 671
Facebook

Galeria Raczej

Głogowska 53, Poznań
Facebook

Perfex

Głogowska 29, Poznań
Tel. 606 223 547
Facebook

Język Rzeczy

Śniadeckich 4, Poznań 
Tel. 517 944 312
Facebook


Inkubator
Kultury
Pireus

Koordynatorzy

Koordynatorka działań Inkubatora Kultury Pireus
Agnieszka Szablikowska - Trusewicz
tel. 607 609 269

Koordynatorka działań promocyjnych 
Marta Szulc

INKUBATOR KULTURY PIREUS
ul. Głogowska 35
60-736 Poznań


Koordynacja Inkubatora Kultury Pireus odbywa się w ramach projektu Pireus - Inkubacja i Aktywizacja, realizowanego przez Fundację Otwarta Strefa Kultury ze środków Miasta Poznania.