Wakacyjna pracownia artystyczna dla dzieci i dorosłych

W trakcie warsztatów sale Pireusa zamieniły się w jedną dużą pracownię artystyczną, w której twórczo rozwijały się zarówno dzieci jak i młodzież oraz dorośli.

Pobudzające kreatywność i nieschematyczne myślenie WARSZTATY TWÓRCZE kierowane były do dzieci w wieku 7-12 lat. Pod okiem zdolnej ilustratorki mierzyły się z różnymi zadaniami w wyniku których powstały nieoczywiste prace zainspirowane tematem wakacji. Wykorzystano między innymi farby, taśmy, papiery kolorowe i gazety zachęcając młodych twórców do tworzenia indywidualnych rozwiązań dla artystycznych wyzwań.

Starszą młodzież i dorosłych zaprosiliśmy do udziału w WARSZTATACH RYSUNKU I MALARSTWA gdzie na profesjonalnych sztalugach i dużych kartkach papieru pracowano w oparciu o martwą naturę nad takimi zagadnieniami jak światłocień, walor, perspektywa, umiejętność interpretacji zastanej sytuacji. Prowadzący warsztaty artysta pomógł uczestnikom rozwinąć zdolnością obserwacji, wyobraźnię i wrażliwość na kolor.

Wstęp: zapisy

Organizator: Inkubator Kultury Pireus

Inkubator
Kultury
Pireus

Koordynatorzy

Koordynatorka działań Inkubatora Kultury Pireus
Agnieszka Szablikowska - Trusewicz
tel. 607 609 269

Koordynatorka działań promocyjnych 
Marta Szulc

INKUBATOR KULTURY PIREUS
ul. Głogowska 35
60-736 Poznań


Koordynacja Inkubatora Kultury Pireus odbywa się w ramach projektu Pireus - Inkubacja i Aktywizacja, realizowanego przez Fundację Otwarta Strefa Kultury ze środków Miasta Poznania.