Przepływy, 7.03 – 4.07

Na otwartych spotkaniach w ramach cyklu „Przepływy” zaproszeni goście proponowali wspólną lekturę wybranego tekstu i dzielili się praktyczną wiedzą, bądź zapraszali nas do działania — czasem to ono było refleksją nad tekstem, inną formą wiedzy, innym rodzajem myślenia.

Spotkania:

#1: 7 marca — Prof. Ewa Domańska : „Nekros”

#2: 11 kwietnia — Dr Joanna Bednarek: „Rodzina jako maszyna. Psy, Prawo i produkcja”

#3: 25 kwietnia — Magda Przybysz: “Płyny w ciele” – godz 19

#4: 23 maja — Magda Ptasznik: “Obce znajome, ciało w praktyce choreograficznej

Uncannigs”

#5: 19 czerwca — Ania Nowicka : „Sny”

#6: 4 lipca — Piotr Tkacz: „Basowy Materializm”

Inkubator
Kultury
Pireus

Koordynatorzy

Koordynatorka działań Inkubatora Kultury Pireus
Agnieszka Szablikowska - Trusewicz
tel. 607 609 269
Koordynatorka działań promocyjnych
Anna Golon

INKUBATOR KULTURY PIREUS
ul. Głogowska 35
60-736 Poznań


Koordynacja Inkubatora Kultury Pireus odbywa się w ramach projektu Pireus - Inkubacja i Aktywizacja, realizowanego przez Fundację Otwarta Strefa Kultury ze środków Miasta Poznania.